Bunkeranlæg Kettrup Bjerge Vej

Militære anlæg / sommerhuse

Beskrivelse
Kettrup Bjerge Vej er beliggende øverst på en kystskrænt, som ud over et bunkeranlæg fra 2. Verdenskrig også rummer et større sommerhusområde. Nogle af bunkerne er overvejende skjult af skrænten, men sommerhusene placerer sig mellem og i nogle tilfælde ovenpå bunkerne. Da nazisterne såvel som sommerhusejerne har haft interesse i udsigten over Vesterhavet, opleves en konsekvent orientering af bebyggelsen mod havet.

Fortælling
Bunkeranlægget rummer 23 bunkere, der tilsammen udgør det kystbatteri som den tyske marine lod opføre i Kettrup Bjerge inder 2. Verdenskrig. Befæstningen udgjorde en del af Atlantvolden, som skulle sikre mod allieret invasion. Kettrup Bjerge Vej anlagdes ligeledes under besættelsen og rummer stadig bunkeranlægget, som i dag omsluttes tæt af sommerhusbebyggelsen, der begyndte at skyde op i området sidst i 1950’erne. Kombinationen af bunkere og sommerhuse skaber et unikt kulturmiljø, som rummer to sameksisterende kulturhistoriske lag.

Status
Vekselvirkning mellem bunkers og moderne sommerhusbebyggelse skaber et interessant og fortællende kulturmiljø, som dog er svært tilgængeligt.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til kystbatteriets bunkeranlæg med kanonstillinger, radar- samt ildledelsesbunker, og sammenfletningen mellem dette og den omkringliggende sommerhusbebyggelse.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Samspillet mellem bebyggelse og landskab spiller en vigtig rolle for forståelsen af kulturmiljøet, hvorfor en udvikling af området nødvendigvis må omfatte hensyntagen til begge dele.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Stedets kulturhistorie er direkte aflæselig, men formidling på stedet ville styrke forståelsen af fortællingen.

Den store bunker på Kettrup Bjerge Vej, hvor fremkommeligheden er høj.

Den store bunker på Kettrup Bjerge Vej, hvor fremkommeligheden er høj.

 

Eksempel på hvordan sommerhusene har lagt sig mellem bunkerne.

Eksempel på hvordan sommerhusene har lagt sig mellem bunkerne.

Eksempel på hvordan sommerhusene har lagt sig mellem bunkerne.

Eksempel på hvordan sommerhusene har lagt sig mellem bunkerne.

Eksempel på hvordan sommerhusene har lagt sig mellem bunkerne.

Eksempel på hvordan sommerhusene har lagt sig mellem bunkerne.

Eksempel på hvordan sommerhusene har lagt sig mellem bunkerne.

Eksempel på hvordan sommerhusene har lagt sig mellem bunkerne.