Blokhus - Ferren

Fritidsmiljø - sommerhuse

Beskrivelse
Rækkehusbyggeri fra 1979 tegnet af Friis og Moltke. Boligerne er opført af betonelementer i brutalistisk stil og indskriver sig i et klitlandskab, som udgør en vigtig del af kulturmiljøet.

Ferren udgør et nyere, men helstøbt kulturmiljø, hvis opbygning og stil repræsenterer et tidsbillede for denne periodes boligideal. Byggeriet synes dog at have en meget dominerende rolle i landskabet.

Fortælling
Ferren har oprindeligt været et større klitlandbrug. I 1880 blev Ferrens klitjord solgt fra, efter at alle udhusene var faldet sammen, og frem til begyndelsen af 1900-tallet var Ferren beboet af fiskere og daglejere. Siden Første Verdenskrig har huset været anvendt til feriebeboelse.

I dag bruges navnet Ferren om dette byggeri, som er tegnet af arkitektfirmaet Friis og Moltkes og opført i 1979 af Rasmussen og Stisager.

Status
Husene på Ferren fra 1979 er opført i beton, og står i en fin stand med patina.

Bærende bevaringsværdier
Der er en meget stor grad af ensartethed i bebyggelsen, som tillige er meget tidstypisk.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt at der værnes om den ensartethed som er helt særlig for området. Det gøres blandt andet ved at håndhæve lokalplanen stramt.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Området kunne med fordel stå strammere, men det vil være op til grundejerne at lave en fælles forståelse af det.

 

Kig ind i området, hvor ensartetheden i bebyggelsen træder tydeligt frem.

Kig ud over området, hvor ensartetheden i bebyggelsen træder tydeligt frem.

Kig ud over området, hvor ensartetheden i bebyggelsen træder tydeligt frem.

Området set lidt fra oven.

Området set lidt fra oven.

Billedet illustrerer ensartetheden i byggeriet. Selv carporte, skure, husnummerering og postkasser er ens.

Billedet illustrerer ensartetheden i byggeriet. Selv carporte, skure, husnummerering og postkasser er ens.