Birkelse Hovedgård

Magt og tro - hovedgård

Beskrivelse
Herregården Birkelse Hovedgård er Vendsyssels største, og ligger i den sydlige del af området ved Ryå, øst for Birkelse. Hovedgården er placeret på den landtunge, der er opstået hvor Ryå slår et knæk i en skarp bue mod vest.

Hovedgården består af et bygningskompleks, der er lukket om sig selv. En allé fører til porten i avlsanlægget, som åbner op til en stor, aflang gårdsplads. Hovedbygningen afslutter anlægget, og bag denne ligger parken, som afgrænses af Ryå. Kulturmiljøets afgræsning består både af bygningsanlægget, park og allé. Birkelse Hovedgård er en privatejet gård, der bruges til planteavl.

Fortælling
Gården optræder første gang i kilder fra 1202. Midt i 1200-tallet hører den under Vitskøl Kloster, og i middelalderen til biskoppen i Børglum. Godset har været i privateje siden 1552. I 1697 bestod gården af et firelænget anlæg med voldgrave, avlsbygninger, lade og vandmølle. De fleste af de nuværende bygninger stammer fra 1819, hvor dele af gården blev ombygget pga. brand. Alle gårdens bygninger er velbevarede og har været fredet siden 1918.

Status
Såvel bygninger som herregårdslandskabet er i særdeles god bevaringsstand.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til de fredede bygninger og gårdanlæggets opbygning med hovedbygning, beboelsesbygninger og driftsbygninger samt den tilhørende smedie.

Den visuelle forbindelse gennem alléen og porten op til hovedbygningen har en stærk effekt.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt at sikre, at bygningsstrukturen fastholdes, så mindre spredt bebyggelse mellem de eksisterende bygninger undgås.

Ved byggesager skal de oprindelige bygningers stilart respekteres, så bygningsmassen fremstår som et samlet hele. Såfremt der bygges til en eksisterende bygning anvendes samme materiale.

Alléen langs indkørslen til hovedgården skal vedligeholdes/reetableres.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Hvis bevaringsværdierne skal styrkes, kan der arbejdes med formidling, tilgængelighed samt synlighed til bygningerne fra Thisted Landevej.

Alléen langs indkørslen til hovedgården. Til venstre ligger den gamle smedje.

Alléen langs indkørslen til hovedgården. Til venstre ligger den gamle smedje.

Porten i avlsanlægget.

Kig gennem porten mod den hvide hovedbygning i modsatte ende af bygningskomplekset.

Kig gennem porten mod den hvide hovedbygning i modsatte ende af bygningskomplekset.