Bejstrup

Bymiljø - landsby

Beskrivelse
Bejstrup er en slynget vejby med 2 km langt bebygget vejforløb med villaer og gårde på begge sider og en stor landsbykirke i byens sydlige ende. Da Bejstrup udgør et langstrakt vejforløb med afbrydelser i gadebilledet, er helhedsbilledet af miljøet svært aflæseligt. Det samme gør sig gældende for den stjerneudskiftning, som har fundet sted, og som er tydeligst fra luften. Gårdene i Bejstrup, som ligger lavere end den øvrige bebyggelse, er generelt velholdte.

Fortælling
Bejstrup Kirke er fra 1100-tallet, og de ældste gårde er fra 1631-1662. I 1600-tallet bestod Bejstrup af 14 gårde og 19 mindre huse.

Beliggenheden af kirke, frysehus og forsamlingshus i den sydlige del af byen vidner om, at landsbyen har haft et stærkt fællesskab. Forsamlingshus og kirke er stadig i anvendelse.

Status
Flere af gårdene fremstår flot vedligeholdte, men der er en tendens til, at der ikke anvendes oprindelige byggematerialer og -stil ved renovering og nybyggeri.

Landsbyen er omfattet af en lokalplan.

Bærende bevaringsværdier
De firlængede gårde er meget karakteristiske i gadeforløbet og flere af dem er udpeget som bevaringsværdige bygninger. Det er især gårdene og deres bygninger som får kulturmiljøet til at stå stærkt. Dertil kommer flere enkelthuse, som har samme karakteristiske byggestil.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt at bevare bygningsmassen i forhold til de tre- og firlængede gårde. Bygningsstrukturen skal sikres ved, at den gamle byggestil respekteres ved til-, om- eller nybyggeri.

Bejstrup kirke er fra 1100-tallet. Specielt for kirken er det flotte romanske tårnrum, der sikkert er lige så gammel som resten af kirken i modsætning til de fleste andre kirketårne.

 

Det snoede landsbygadeforløb.

Forsamlingshuset i Bejstrup.

En af de oprindelige gårde.

En af de oprindelige gårde.